Vær et lys i mørket

STÅ STØDIG, I ARBEIDET MED Å GJØRE DET USYNLIGE SYNLIG. 


Vi vet at vold i nære relasjoner er svært skadelig for de som opplever det. I Norge oppgir 1 av 4 at de har opplevd en form for vold i løpet av livet. Mange barn lever hele barndommen sin med slike opplevelser. 

Vi har derfor mye igjen for å styrke menneskers muligheter for å få et godt liv etter traumer❤️

STÅ STØDIG - I FAGET

Kurs og veiledning til barnehager og skoler for å hjelpe barn som opplever vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt

Les mer her

STÅ STØDIG - I LIVET

Tjenester til privatpersoner som trenger hjelp til å komme seg videre i livet etter traumatiske opplevelser

Les mer her

Min historie

Jeg er utdannet førskolelærer med styrerutdanning og har skrevet en Master i spesialpedagogikk. Masteren gikk i dybden for å forstå hvordan lærere tolker barns signaler på at de opplever traumer. Jeg har også med meg erfaring fra praksisfeltet og hverdagen, i både skole og barnehage. 

I tillegg til profesjonell kunnskap har jeg med egenopplevde erfaringer fra traumer. Det utgjør den store forskjellen på hvordan jeg bruker min spisskompetanse til å hjelpe deg til å STÅ STØDIG i faget eller å STÅ STØDIG i livet.

Bli bedre kjent med meg

STÅ STØDIG - i livet

Er du en av dem som kjenner at du bærer med deg vanskelige opplevelser som påvirker hverdagen din negativt? Kanskje sliter du med vanskelige tanker og følelser som du undertrykker bare for å komme deg gjennom dag etter dag? 

Du kan kanskje skjønne logisk at det du har opplevd påvirker deg på en negativ måte men du vet ikke hvordan du skal få det bedre? 

Da er STÅ STØDIG- i livet for deg! 

Dette er en tjeneste som jeg virkelig savnet når jeg gikk gjennom mine vanskeligste stunder. Når det føles ut som en lang vei fra behovet ditt og den hjelpen du føler du trenger. Når man kjenner på vanskelige følelser og et indre kaos, er det lett å tenke at ingen skjønner hvordan du egentlig har det. Men sannheten er at det er mange som bærer med seg vanskelige opplevelser og som forsøker å manøvrere livet ut i fra tidligere erfaringer. Det er viktig at du vet at du ikke er alene❤️

STÅ STØDIG- i livet tilbyr deg et støttende, kvinnelig fellesskap i medlemsportalen "Fra traumer til triumf!" og jeg vil hjelpe deg på veien og vise deg hvordan du kan være ditt eget lys i mørket. Alt du trenger har du i deg.

Her finner du også STÅ STØDIG sin veiledningstjenester. 

"Fra traumer til triumf!"

STÅ STØDIG - i faget

Jobber du i barnehage eller skole? 

Da har du en god mulighet til å hjelpe barn som lever med vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt. 

Visste du at, i tillegg til å melde bekymring, kan du minske barnets risiko for senskader av traumer gjennom en god relasjon? Forskning viser at dersom barnet opplever å ha 1 nær og viktig voksen i livet, er det den viktigste faktoren for at barnet utvikler resiliens mot skadelige belastninger over tid. 

Kurset "Vær et lys i mørket" legger vekt på at vi skal forstå bedre hvem disse barna er og hvordan vi kan hjelpe dem. Her og nå, men også i et langtidsperspektiv. 

Dersom din skole eller barnehage ønsker veiledning innenfor dette temaet, så bruker du kontaktskjemaet lengre ned på siden. 

Les mer om STÅ STØDIG - i faget her!

Gratis PDF med mine beste råd