Hei, Camilla her.


Som fagperson brenner jeg for å hjelpe flest mulig barn og voksne som har opplevd vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt. Jeg vil være et lys i mørket for disse menneskene. 

Som privatperson er jeg opptatt av å leve autentisk og tro mot meg selv. Andre beskriver meg som varm, stødig, trygg og det er alltid mye latter rundt meg. 

Historien bak STÅ STØDIG


Bakgrunnen til at jeg startet STÅ STØDIG går helt tilbake til da jeg var seks år og mine foreldre skilte seg. I årene som fulgte etterpå flyttet jeg ganske mange ganger og barndommen min gikk fra å være trygg til å bli utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt.

Jeg har hatt et sterkt behov for å forstå og for å kunne bruke det jeg har fått til å hjelpe andre. Jeg har brukt utdanning som et verktøy i å få mest mulig kunnskap om vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt, hvordan det påvirker vår utvikling som menneske, og hva vi kan gjøre for å hjelpe. Denne verktøykassen har jeg tatt i bruk over flere år som styrer og pedagog i barnehage, og siste årene som spesialpedagog i skole.

Med STÅ STØDIG har jeg samlet erfaringer, kunnskap og kompetanse som jeg bruker for å vær et lys i mørket for andre som trenger det. Jeg brenner for at vi skal snakke mer om hva vi kan gjøre for å hjelpe barn som opplever vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt. Her og nå, men også i et forebyggende perspektiv for at disse barna skal få et best mulig liv, til tross for belastende opplevelser i barndommen.