STÅ STØDIG - i faget

Jobber du i barnehage eller skole?

Visste du at 1 av 5 i Norge har opplevd eller opplever vold i nære relasjoner?

Urovekkende statistikk


Norsk Ressurssenter for vold og traumatisk stress oppgir i sin nyeste rapport at 1 av 6 av de spurte, svarte at de har opplevd/ opplever seksuelle overgrep.

Ser vi da til egne barnegrupper og klassestørrelser vil det si at i en barnegruppe/klasse med 20 barn kan det statistisk sies å være 3 barn som blir utsatt for seksuelle overgrep og 4 barn som opplever vold i nære relasjoner. Dette er selvfølgelig statistikk og forekomsten vil kunne være mer i en barnegruppe/klasse og mindre i en annen en. 

En forsterkende faktor som bør uroe oss, er at Statistisk Sentralbyrå har tall som viser at vi melder sjeldnere nå enn før.

Vi som jobber 1. linjen og møter barn hver dag gjennom vårt arbeid, VIL hjelpe, mer enn noe annet, men det er mange ansatte i barnehager og skoler som kjenner på tilkortkommenhet. Vi er redd for å gjøre feil, vi har for lite kunnskap om hvordan vi skal oppdage vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt og vi mangler gode verktøy for å gjøre vår bekymring om til handling som hjelper barnet på sikt. Spesielt kommer det frem at vi ikke tolker signaler som barn gir på traume, som traume, og vi ønsker mer kompetanse på å snakke med barn om opplevelser av vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt. 

Ansatte i barnehager og skoler opplever at det legges lite vekt på kompetanseheving om hvordan vi kan hjelpe barn som opplever vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt. Det er langt imellom hver gang vi har kompetansehevende tiltak på området.

Kjenner du deg igjen?


Da er dette kurset for dere!

I kurset «Vær et lys i mørket» tar jeg dere gjennom alt dere trenger for å bli tryggere i å løse de vanskeligste oppgavene vi har i barnehage og skole.

Til høyre ser du en oversikt over de ulike delene som kurset inneholder.

• Statistikk på forekomst, oversikt over meldepraksis, kunnskap om hvor systemet svikter.

• Fortolkningsrammen vår og hvordan den påvirker oss. 

• Hva bør gjøre oss bekymret? En ny forståelse av signaler barn kan gi. 

• Dokumentasjoner av din bekymring som faktisk hjelper barn på sikt. 

• Å snakke med barn- hvordan få bukt med egen frykt for å gjøre feil!

• Kan vi hjelpe barn til å komme ut av vanskelige opplevelser på en positiv måte? 

• Relasjoners helbredende kraft.

• Slik kan du være et lys i mørket! 

Gratis PDF med mine beste råd 

Kontaktskjema

for avtale om en uforpliktende samtale